APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM

Lista członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym
 
Lp. Nazwisko i Imię
 1.  
Abramczyk Anna
 1.  
Biblis Maria
 1.  
Bulera Lucyna
 1.  
Bunk Dorota
 1.  
Gettner Bogusz
 1.  
Gettner Małgorzata
 1.  
Jurecka Zenobia
 1.  
Korzeniowska Grażyna
 1.  
Kurant Teresa
 1.  
Lach Alfreda
 1.  
Łach Andrzej
 1.  
Łach Jadwiga
 1.  
Ossowska Maria
 1.  
Strzelecka Halina
 1.  
Ks. Grzegorz Ropiak