zaproszenie do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym

 

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚĆCOWYM
DLA KOGO?
Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym. Z wizji czyśćca zawartych w dziennikach duchowych świętych naszych czasów (np. Św. Ojca Pio czy św. Faustyny Kowalskiej) dowiadujemy się, że w stanie oczyszczenia po śmierci znajdują się osoby, które potrzebują modlitwy i ofiary. Oni mogą liczyć tylko na naszą pomoc. Sami sobie pomóc już nie mogą.
PO CO WŁĄCZAĆ SIĘ DO APDC?
Wiele osób mówi: przecież ja i tak modlę się za dusze czyśćcowe, dlaczego mam się włączać do jakiejś wspólnoty? Oczywiście nie trzeba koniecznie włączać się do Apostolstwa, żeby pomagać duszom czyśćcowym. Jednak pamiętajmy, że jesteśmy wezwani do modlitwy za zmarłych na mocy jednego z uczynków miłosierdzia co do duszy, który brzmi: Modlić się za żywych i umarłych. Dlaczego lepiej to robić we wspólnocie? Każdy człowiek nosi w sobie głęboką potrzebę przynależności do wspólnoty, ponieważ Bóg, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo jest wspólnotą trzech Osób. Wiemy też, że Kościół to wspólnota wspólnot. Potrzebujemy więc wspólnoty, żeby realizować swoje powołanie do człowieczeństwa i do owocnego życia wiarą. Działając we wspólnocie jesteśmy w stanie uczynić więcej dobra, co dla zmarłych ma wielkie znaczenie. Niektóre osoby przekraczające próg śmierci są tak obciążone skutkami swoich grzechów, że trzeba zgodnego działania wielu wierzących, aby móc je dźwignąć i zanieść do nieba.
CO DAJE WŁĄCZENIE DO APDC?
Przede wszystkim pozwala otworzyć się na duchowe dobra związane z charyzmatem wspomagania zmarłych. Te duchowe dobra to wdzięczność płynąca od Boga, Najświętszej Maryi Panny oraz dusz czyśćcowych
Wspomaganie zmarłych jest bardzo łatwe, bo prawie nic nas nie kosztuje. Każdą rzecz najmniejszą możemy ofiarować, za te dusze, z wielkim ich pożytkiem. Niewielki wysiłek, jaki podejmujemy ze swojej strony, by ulżyć w cierpieniu duszom czyśćcowym wraca do nas pomnożony miłosierną miłością i wdzięcznością z Serca samego Boga. Błogosławiony Honorat zapewniał, że jeśli niesiemy pomoc zmarłym, wtedy sam Pan Bóg uważa się za dłużnika naszego za wybawienie Jego dzieci i dusz ukochanych, i nie zawaha się okazać nam miłosierdzia Swego w godzinie naszej śmierci. Włączenie do APDC pomaga nam w uświadomieniu sobie, że misja wspomagania zmarłych dotyczy życia każdego człowieka. Przecież każdy z nas kiedyś przejdzie przez bramę śmierci i jest bardzo możliwe, że nasza i ich droga do nieba, będzie wiodła przez czyściec
Przynależność do APDC a inne wspólnoty modlitewne
Osoby, które należą już do kilku wspólnot modlitewnych niekiedy wahają się czy włączać się do kolejnej. Otóż przynależność do wielu grup parafialnych sprawia, że dana osoba ma większe możliwości obdarowania zmarłych dobrami duchowymi. Te osoby już wiedzą jak się modlić i cenią sobie modlitwę jako skuteczne narzędzie działania Boga w świecie przez pośrednictwo człowieka. Dlatego, gdy włączają się do APDC nie muszą podejmować niczego więcej. Wystarczy, że do swoich modlitw i dobrych uczynków, do zmagań z codziennymi problemami i cierpieniami uczynią tylko intencję, którą obejmą nie tylko żyjących czy konających, ale i dusze czyśćcowe. Osoba zaangażowana w życie parafii w wielu grupach modlitewnych jest najbardziej przez dusze czyśćcowe oczekiwanym pomocnikiem!
Zadania członków ADPC


Jak dołączyć do ADPC w naszej parafii ?
Wystarczy zgłosić się do zakrystii i wyrazić chęć należenia do APOSTOLSTWA POMOCY  DUSZOM CZYŚĆCOWYM, lub telefonicznie pod nr 516 174 315