Informacja o przyznanej dotacji z Funduszu Kościelnego oraz MKDNiS

Parafia informuje, że na relizację zadania pn. Renowacja i konserwacja monochromatycznych powierzchni ścian kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Świeradowie-Zdroju otrzymała dwie dotacje:
1. z Funduszu Kościelnego na kwotę 40 000 zł 
2. z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego Kultury i Sportu na kwotę 30 000 zł.