Informacja o przyznanych dotacjach

​Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Świeradowie-Zdroju informuje, że otrzymała z Fundacji KGHM Polska Miedź dotację w kwocie 50 000 zł., na relizację zadania pn. Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, realizowanego w dniach 29.07.2022-07.08.2022 w Łebie nad Bałtykiem
 
Parafia informuje, że na relizację zadania pn. Renowacja i konserwacja monochromatycznych powierzchni ścian kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Świeradowie-Zdroju otrzymała dwie dotacje:
1. z Funduszu Kościelnego na kwotę 40 000 zł 
2. z Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego Kultury i Sportu na kwotę 30 000 zł.