Informacja o przyznanych dotacjach

​Termomodernizacja budynku 

parafialnego przy parafii pw.

 Podwyższenia Krzyża Św. w 

Świeradowie-Zdroju, zlokalizowanego 

w Świeradowie-Zdroju zostało 

zrealizowane przy wsparciu 

finansowym Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu

w formie pożyczki 

w kwocie 65 tys. zł 

i dotacji w kwocie 65 tys. zł

logo 2